Przebudowy sieci

W zakres działalności naszej firmy wchodzą przebudowy sieci elektroenergetycznych. W skład sieci elektroenergetycznych wchodzą przewody elektryczne oraz urządzenia powiązane pod względem funkcjonalnym, które połączone są elektrycznie i służą do przesyłania, przetwarzania oraz rozdzielania w określonym miejscu energii elektrycznej oraz do zasilania nią odbiorników.

Wykonujemy przebudowy na sieciach:

 • zmiennoprądowych AC,
 • stałoprądowch DC.

Prace wykonujemy na różnych układach sieciowych – czyli sposobach połączenia punktu neutralnego transformatora z ziemią oraz z siecią przesyłową:

 • Sieć trójfazowa  typu TN-C,
 • Sieć trójfazowa typu TN-S,
 • Sieć trójfazowa typu TN-C-S,
 • Sieć trójfazowa typu TT,
 • Sieć trójfazowa izolowana IT.

Przeprowadzamy kompleksowe przebudowy sieci elektroenergetycznych o różnych wysokościach napięcia:

 • Sieci dystrybucyjne oraz rozdzielcze niskich napięć (nn) < 1kV,
 • Sieci dystrybucyjne oraz rozdzielcze średnich napięć (SN) < 60 kV,
 • Sieci przesyłowe wysokich napięć (WN) ≤ 220 kV,
 • Sieci przesyłowe najwyższych napięć (NN) ≥ 400 kV.

Nasi wysoko wykwalifikowani i odpowiednio przygotowani specjaliści posiadają wszelkie konieczne uprawnienia do wykonywania prac pod napięciem. Wieloletnie doświadczenie naszej firmy to gwarancja pełnego zakresu usług związanych z przebudową sieci elektroenergetycznych na każdym etapie prac: zaczynając od wykonania projektu aż do odbioru końcowego.