Instalacje elektryczne

Nasza firma specjalizuje się w montażu instalacji elektrycznych opartych o najnowocześniejsze rozwiązania. Dużą wagę przywiązujemy nie tylko do funkcjonalności, ale również do kwestii bezpieczeństwa użytkowników – nasze instalacje spełniają wszelkie, nawet najbardziej restrykcyjne wymogi w tym zakresie.

Odpowiednio skonfigurowana instalacja elektryczna w budynku mieszkalnym składa się z takich elementów jak:

  • przyłącze – czyli linia elektroenergetyczna, która łączy złącze elektryczne budynku z rozdzielczą siecią zasilającą,
  • złącze elektryczne – to urządzenie, które służy do połączenia elektroenergetycznej sieci rozdzielczej z instalacją odbiorczą budynku,
  • rozdzielnica główna – jest elementem instalacji elektrycznej stosowanym w budynkach, które posiadają większą liczbę wewnętrznych linii zasilających,
  • wewnętrzna linia zasilająca – czyli obwód zasilający tablice rozdzielcze,
  • instalacja odbiorcza –  część instalacji, która znajduje się za układem pomiarowym, natomiast w przypadku braku układu pomiarowego – za wyjściowymi zaciskami pierwszego urządzenia zabezpieczającego.

Wykonujemy instalacje elektryczne dla domów mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych i dla pojedynczych mieszkań. W zakres naszych usług wchodzą również instalacje elektryczne w budynkach użyteczności publicznej, zakładach przemysłowych i obiektach komercyjnych. W zakładach przemysłowych wykonujemy instalacje elektryczne dostosowane m. in. do mocy zapotrzebowanej, wymaganej pewności zasilania, czy też zapotrzebowania na energie cieplną.