Kosztorysowanie

Większość prac przy wszelkiego rodzaju instalacjach elektrycznych rozpoczyna się od sporządzenia kosztorysu. Kosztorys elektryczny, czy to ofertowy, czy też inwestorski to wycena robót instalatorskich, które są niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej, teletechnicznej, jak również każdej innej pracy związanej z instalacjami. Przy sporządzaniu kosztorysów dokładamy wszelkich starań, aby przeanalizować nawet najdrobniejsze szczegóły, który zabrane razem mają bardzo duży wpływ na finalną cenę wykonanej pracy – chodzi przecież o finanse Inwestora.

Nasi eksperci wykonują rzetelne kosztorysowanie, dzięki czemu Inwestor zawsze ma od początku współpracy pełną świadomość wysokości kosztów, jakie będą konieczne do wykonania inwestycji. Rzetelny kosztorys nie tylko gwarancja na uniknięcie rozczarowania i kłopotów finansowych na etapie realizacji, ale również bazując na dobrze przeprowadzonej kalkulacji cenowej ma możliwość  zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych koniecznych na realizację przedsięwzięcia.

Specjaliści z naszej firmy w ramach wykonywania kosztorysu zawsze podchodzą indywidualnie do każdego Inwestora i każdej inwestycji. Umożliwia to odpowiednie wyważenie kosztów pośrednich Klienta w stosunku do wielkości całego przedsięwzięcia, bez względu na to czy jest to inwestycja w dom jednorodzinny, magazyn firmowy, czy sklep wielkopowierzchniowy. Podstawę do sporządzenia kosztorysu stanowi dobrze opracowana dokumentacja projektowa.