Instalacje alarmowe

Dla naszych Klienów wykonujemy wysokiej jakości instalacje alarmowe oparte o najnowsze rozwiązania dostępne na rynku. Montowane przez nas systemy alarmowe gwarantują bezpieczeństwo obiektu – firmy, magazynu, sklepu, domu, garażu itp. Realizujemy instalacje alarmowe:

  • Systemy alarmu włamania – zespół urządzeń, które służą zabezpieczeniu obiektu przed włamaniem,
  • System przeciwpożarowe – zespół urządzeń służących do zabezpieczenia przed  pożarem.

W przypadku instalacji alarmów włamania stosujemy m.in. pasywne czujniki podczerwieni, które reagują na ruch (PIR), a także czujniki magnetyczne (kontaktrony). Umieszczamy ja na oknach, drzwiach, czy też bramach garażowych – wzbudzenie takiego czujnika wywołuje alarm. W skład instalacji alarmowej przeciwwłamaniowej wchodzą także centrala alarmowa, klawiatura alarmowa, sygnalizatory, blokady uniemożliwiające kradzież, dostęp lub ucieczkę oraz dialer telefoniczny, moduł GSM, radiopowiadomienie lub  radiolinia.

Instalowane przez nas alarmy przeciwpożarowe oparte są o optyczne czujki dymu, czujki ognia, a także przyciski ręcznego powiadamiania – Ręczne Ostrzegacze Pożarowe (ROP) – zgodne z normą EN-54. Istnieje możliwość połączenia takiej instalacji przeciwpożarowej ze strażą pożarną, czy też współdziałanie z innymi systemami p.poż. – automatycznymi systemami gaśniczymi zaopatrzonymi w zraszacze wodne, systemami gaszenia gazem, systemami nawiewowymi i oddymiania, awaryjnym oświetleniem, czy też dźwiękowym systemem ostrzegania (DSO).