KOMPLEKS REKREACYJNY SZERZYNY - realizacja z firmą PESAM