Budowa farmy w trybie zaprojektuj i wybuduj - 4,5MW