Budowa stacji

Nasze wieloletnie doświadczenie w dziedzinie instalacji elektrycznych obejmuje budowę stacji trafo. Stacja transformatorowa – stacja trafo, trafostacja – to stacja elektroenergetyczna odpowiedzialna za rozdzielanie energii elektrycznej przy różnych poziomach napięć. Stacje trafo wyposażone w transformatory lub przekształtniki prądu przemiennego na stały i odwrotnie, a także rozdzielnie średniego napięcia i rozdzielnie niskiego napięcia.

  • Słupowe – inaczej napowietrzne – umiejscowione na podestach znajdujących się słupach zwykle betonowych, to zwykle stacje prefabrykowane – dostępnych jest wiele stacji jednego typu, posiadają ograniczniki przepięć znajdujące się pomiędzy linią wchodzącą a transformatorem stacji,
  • Wnętrzowe – umieszczane zwykle we wnętrzach budynków – mieszkalnych, usługowych lub przemysłowych, zazwyczaj różnią się od siebie w zależności od tego w jakim pomieszczeniu  znajdują i jakie są wymiary tego pomieszczenia, w związku z tym poszczególne elementy takiej rozdzielni mogą być różnie usytuowane wobec siebie,
  • Kontenerowe – czyli małogabarytowe, miejskie, wolnostojące – występują w formie gotowego kontenera, który jest wyposażony w poszczególne urządzenia elektryczne, mogą mieć różne gabaryty, rodzaje obudowy (betonową, stalową lub aluminiową) i wyposażenie zastosowane wewnątrz, mogą mieć obsługę zewnętrzną lub wewnętrzną, posiadające wewnętrzny korytarz obsługi.
  • Mobilne – przewoźne, przemieszczalne – to stacje kontenerowe zwykle na płozach lub na kołach, mają zastosowanie w energetyce zawodowej, budownictwie i górnictwie.